1 2 3 4 5 6
On Grid Roof Top Solar System 3.6 kw.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ชื่อสินค้า : On Grid Roof Top Solar System 3.6 kw.

ราคา : 193,000 บาท

รายละเอียด :

ON GRID SOLAR ROOF SYSTEM 1Phase 3.6kW.
 
•  ระบบ ON GRID หรือ GRID TIED นี้ จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าโดยตรง
•  ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ในกรสำรองไฟ (ค่าใช้จ่ายถูกกว่าระบบ OFF GRID)
•   เหมาะกับผู้ไฟฟ้าในเวลากลางวันทั้งวัน เช่น สำนักงาน คอนโด และ บ้านอยู่อาศัยที่ผู้ใช้ไฟทั้งวัน (ยิ่งใช้มาก ยิ่งคืนทุนเร็ว)
•   ระบบนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟรายเดือน และ สามารถขายคืนกระแสไฟกับการไฟฟ้าได้ในกรณีเหลือจากการใช้งาน (อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงพลังงาน)
 
 

พื้นที่ติดตั้งแผง 24 ตารางเมตร งบประมาณ 193,000 บาท
( หมายเหตุ ราคาประมาณการ อาจจะเพิ่มหรือลด แล้วแต่สถานที่ติดตั้ง และ อุปกรณ์ เพิ่มเติม )
การรับประกัน :    ดูแลระบบต่อเนื่อง 2ปี
                       แผงโซลาร์ รับประกันการใช้งานไม่เสื่อมสภาพเกิน 80% ในระยะเวลา 20ปี
                        Inverter รับประกัน 2 ปี จากผู้ผลิต
วัสดุ รายละเอียด รุ่น จำนวน
แผงโซลาร์ POLY CRYSTALINE 72 cell 300 Watts 12 แผง
อินเวอร์เตอร์คอนโทรลเลอร์ GRID TIED 1Phase JSI—3600 TL 1ชุด
โครงแผงและอุปกรณ์ยึดติด อลูมิเนียม / เหล็กชุบ Galvanized JX—1001 1 ชุด
สายไฟ DC / สายไฟ AC / DC combiner Box (DC Fuse / DC Breaker / Surge Protective Unit / Ground Bar)  AC Breaker / พร้อมติดตั้ง 1 ชุด