1 2 3 4 5 6
วิธีเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ T8 จาก Florescent มาเป็น LED

ชื่อสินค้า : วิธีเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟ T8 จาก Florescent มาเป็น LED

ราคา : 0 บาท

รายละเอียด :

ขั้นตอนการเปลี่ยน และติดตั้งหลอดไฟ LED T8

     ขั้นตอนที่จําเป็นในการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 แทน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) โดยใช้รางเดิม ซึ่งเป็นเพียงแนวทางในการติดตั้ง และเพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าผู้ชํานาญงาน

     คําเตือน:
        - ก่อนทำการติดตั้งต้องทำการดับสวิทซ์ไฟก่อนทุกครั้ง
        - ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น

     ขั้นตอนในการติดตั้ง:
     1. ปิดสวิทซ์ไฟก่อนทำการติดตั้ง
     2. นำหลอดไฟ LED T8 ออกจากกล่อง ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลิดไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก หากพบว่าหลอดไฟมีการชำรุด ห้ามนำมาติดตั้งโดยเด็ดขาด
     3. ถอดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ออก เปิดฝาครอบราง จากนั้นทำการถอดสตาร์ทเตอร์ (Starter) ออก

     4. ปลด หรือถอดสายไฟออกจากบัลลาสต์ (Ballast) และทำการถอดบัสลาสต์ออก

     5. ต่อสายไฟด้าน L เข้ากับสายไฟอีกด้าน

     6. ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายไฟถูกต้องแล้ว จากนั้นทำการปิดฝาครอบราง
     7. นำหลอดไฟ LED T8 ใส่เข้าไปในรางที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเปิดสวิซต์เพื่อให้หลอดไฟทำงาน