1 2 3 4 5 6
Microwave Motion Sensor MB 701

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ชื่อสินค้า : Microwave Motion Sensor MB 701

ราคา : 660 บาท

รายละเอียด :

ไมโครเวฟเซ็นเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหว รุ่น MH-701
อุปกรณ์นี้เปรียบเสมือน สวิทซ์ประหยัดไฟ ตรวจจับแม่นยำด้วยไมโครเวฟเซ็นเซอร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (5.8GHz)
ทำงานอัตโนมัติ สะดวก สบาย ปลอดภัย ประหยัดไฟ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
หลักการทำงานของอุปกรณ์
อุปกรณ์ทำงานโดยตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ผ่านเข้ามาในบริเวณที่กำหนดไว้ อุปกรณ์จะสั่งจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงทำงานทันที และสามารถกำหนดให้ทำงานได้ในสภาวะแสงที่ต้องการ (กลางคืนและกลางวัน)